logo

YJY-6型压力表校验器参数

logo1logo2logo3

压力表校验器参数_YJY-6型

Pressure gauger tester YJY-6 Type

兼容型 YJY-6 压力表校验器

压力表校验器

Pressure gauger tester

标准型 YJY-6 压力表校验器

YJY-6压力表校验器

Pressure gauger tester

YJY-6型 压力表校验器参数表

Pressure gauger tester YJY-6 Type

项目
参数
备注
规格型号
YJY-6
 
造压范围
0~6MPa
 
精度等级
取决于所选配的标准器精度
可选配精密压力表、数字压力表、数字压力计
压力发生器
手摇压力泵
柱塞式预压泵加螺旋式调压器
 
工作介质
变压器油或变压器油与煤油的混合油20℃时运动黏度 9~12mm2/s,酸值不大于0.05毫克 KOH/克
可代购工作介质
环境条件
工作环境温度 10~30℃ 、 相对湿度≤80%
 
接口型式
标配:螺纹连接
其它接口型式可协议
接口螺纹
标配:M20×1.5
其它连接螺纹须协议
连接方式
两端螺母接头接口
手旋快速接头接口
其它连接方式须协议
接口数量
标配2个
标配3个
可协议增加
外形尺寸
传统型400×200×200
功能性400×350×170
 
总重量
≈12kg
 
更多压力表校验器参数:
Pressure gauger tester
YJY-6 type
YJY-6型压力表校验器照片
· YJY-6 型
造压能力: 0~6MPa
Pressure gauger tester
YJY-60 type
YJY-60型压力表校验器照片
· YJY-60型
造压能力: 0~60MPa
Pressure gauger tester
YJY-100 type
YJY-100型压力表校验器照片
· YJY-100型
造压能力: 0~100MPa
Pressure gauger tester
YJY-160 type
YJY-160型压力表校验器照片
· YJY-160型
造压能力: 0~160MPa